Miért fontos egy magyar bank számára a corporate ventures? Az MKB Bank befektetési tapasztalatai

Miért fontos egy magyar bank számára a corporate ventures? Az MKB Bank befektetési tapasztalatai

Bánfi Zoltán
 
A hagyományos hitel alapú finanszírozás, és a vállalati kötvények piacának fejlődése mellett már számos kezdeményezés, eszköz áll a vállalkozások rendelkezésére a tőkefinanszírozás kapcsán is, azonban e téren még komoly fejlődési lehetőség előtt áll az ország. A 2020-as években a legfontosabb, a tőkeigénnyel, tőkeellátottsággal is szoros kapcsolatban álló tényezők, irányok:
(1) A fenntarthatóság, annak pozitív társadalmi hatásai, a „zöld pénzügyek” globális szinten egyre komolyabb teret nyernek, és hazánkban is egyre jobban érezzük hatását. A „Green-Deal” jelentős befektetést generál a jövőben, az energetikától a feldolgozó iparon át az informatikáig, csaknem minden ágazatban. Azon ágazatok és vállalatok részére azonban akik nem lesznek képesek megfelelni az új fenntarthatósági követelményeknek, a hitelezési és tőkepiaci hozzáférés lehetőségei
is beszűkülnek.
(2) A digitalizáció. Ma már az emberi társadalomnak nincs olyan területe, amit közvetlenül, vagy közvetett módon ne érintene a digitalizáció. A digitalizáció olyan innovációs és befektetési irányokra nyit kaput, amelyekre, – akár csak néhány évre visszatekintve is – korábban gondolni sem mertünk. Aki ebből kimarad, az óhatatlanul lemarad…
(3) Az egészség. Amikor tőkefolyamatokról beszélünk, ma még ritkán jut eszünkbe az egészség, pedig az egészségtudatos életmód már Magyarországon is kezd „divatba jönni”, a fogyasztók egyre inkább kikényszerítik az ehhez szükséges, korszerű termékeket, a prevenciós jellegű egészségügyi szolgáltatásokat. Szintén az elmúlt években felerősödő demográfiai tendencia, hogy hazánkban is nő a várható élettartam, ami az egészségügyi szolgáltatások iránti igény ugrásszerű növekedését, ennek megfelelően az ágazat fokozott tőkeigényét idézi elő.
(4) A generációváltás. A rendszerváltás idején indított vállalkozások tulajdonosainak jelentős része ezekben az években éri el a nyugdíjkorhatárt. Várhatóan sokan döntenek úgy, hogy értékesítik vállalkozásukat. Ahhoz, hogy ezek a vállalatok tovább tudjanak élni, a munkahelyeket megtartani, vevőkre, befektetőkre van szükség. Az akvizíciók finanszírozásához pedig elengedhetetlen elem a tőke.